Baptistický zbor Bernolákovo

„Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce.“
(Ev. podľa Lukáša 6.45 )

Prístupné je online prihlasovanie na náš letný anglicko-športový tábor na tému „Skúška odvahy“. Okrem angličtiny s inštruktormi z USA, hier, športu, priateľstva a dobrého jedla, sa pomocou biblického príbehu presunieme do dávnej doby Babylonskej ríše, kde sa naučíme o Danielovi a jeho priateľoch a o ich odvahe a vernosti k Bohu, ktorý vládne dejinami ľudstva.

Tento letný tábor je pre každého, chce sa naučiť niečo nové, spoznať nových ľudí a získať nové skúsenosti, ktoré vám pomôžu rozvinúť vašu osobnosť a naučiť sa odvahe a vernosti k Bohu.

Nezmeškajte príležitosť a zaregistrujte sa ešte dnes.
Tešíme sa na vás!

O nás

Sme evanjelikálni kresťania, svoje životy a vyznanie viery v Ježiša Krista staviame výhradne na základe Biblie – Božieho Slova. O Biblii veríme, že Boh, ktorý stvoril tento svet a všetkých nás, sa cez ňu chce prihovoriť každému človeku. Veríme, že Ježiš Kristus je Boží syn a dobrovoľne mu podriaďujeme svoje životy. Náš cirkevný zbor v Bernolákove je súčasťou baptistickej cirkvi v SR ako aj súčasťou veľkej rodiny cirkví na celom svete. 

Aktivity zboru

Hlavné bohoslužby

Kázané Božie slovo doplnené o uctievanie v podobe piesní a spoločných modlitieb
Nedeľa 9:30h

Biblické hodiny

Pravidelné stretnutia s túžbou skúmať pravdy Božieho slova a poznávať Boží charakter.
Streda 19:00h
Stretnutia sú k dispozií aj cez Zoom.

Mládež

Stretnutia mládežníkov pri vyučovaní Božieho slova sprevádzané aktivitami a rozhovormi, prípadne volejbalom a inými športami počas letných dní
Nedeľa 16.30 hod.

Besiedka

Stretnutie a vyučovanie detí Biblickým pravdám o Bohu v im bližšie zrozumiteľnej forme.
Nedeľa počas bohoslužieb (cca od 10.00 hod.)

Dorast

Stretávanie dorastencov pri rôznych kreatívnych aktivitách zameraných na spoznanie Boha a hlbšie poznanie Jeho slova.
Nedeľa 14.30 hod

Tábory

Niekoľkokrát do roka (ako nám to okolnosti dovoľujú) zvykneme organizovať kresťanské tábory a víkendovky pre deti, dorast, mládež.
O čase a mieste zvykneme vopred informovať.

Dobrá správa

Dokonale svätý a spravodlivý Boha stvoril nás, ľudí, na svoj obraz. Hriech však spôsobil radikálne odlúčenie ľudstva od Boha, pretože vo svojej prirodzenosti sme sa ako ľudia stali neschopnými odrážať Boží charakter, a tým pádom, sme v otvorenej vzbure voči Jeho charakteru a Jeho svätosti. Toto nás vedie k otázke: Je možné, aby hriešny človek mohol byť nejakým spôsobom zmierený s dokonale svätým a spravodlivým Bohom? Odpoveďou je dobrá správa (evanjelium) Ježiša Krista o ktorej sa môžeš dozvedieť viac kliknutím na "ZISTI VIAC"

Kontaktujte nás

Poštová 55/A
Bernolákovo

bernolakovo@baptist.sk

T-mobile: +421 904 234 172
(kazateľ zboru
ThDr.Darko Kraljik)

SLEDUJTE NÁS:

Prihláste sa na odber našich e-mailových oznamov: