Vitajte!

Príďte nás navštíviť! Hlavné bohoslužby sú každú nedeľu o 9.30 h.

 

Skôr ako odídem

 

Biblické štúdium pre ženy nad slovami Pána Ježiša Krista pri Poslednej Večeri - tri výnimočné stretnutia 24.5, 7.6 a 21.6.2019 od 17.30-19.00 hod, v KC Prístav.


„Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.
Zjavenie 22:11-12Zborový verš na rok 2019