Baptistický zbor Bernolákovo

„Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek?“
(Žalmy 118.6 )

Letný Anglicko-športový tábor 2024

O nás

Sme evanjelikálni kresťania, svoje životy a vyznanie viery v Ježiša Krista staviame výhradne na základe Biblie – Božieho Slova. O Biblii veríme, že Boh, ktorý stvoril tento svet a všetkých nás, sa cez ňu chce prihovoriť každému človeku. Veríme, že Ježiš Kristus je Boží syn a dobrovoľne mu podriaďujeme svoje životy. Náš cirkevný zbor v Bernolákove je súčasťou baptistickej cirkvi v SR ako aj súčasťou veľkej rodiny cirkví na celom svete. 

Aktivity zboru

Hlavné bohoslužby

Kázané Božie slovo doplnené o uctievanie v podobe piesní a spoločných modlitieb
Nedeľa 9:30 hod.

Biblické hodiny

Pravidelné stretnutia s túžbou skúmať pravdy Božieho slova a poznávať Boží charakter.

Streda 19:00 hod.
(Počas letných prázdnin stretnutia nie sú)

Mládež

Stretnutia mládežníkov pri vyučovaní Božieho slova sprevádzané aktivitami a rozhovormi, prípadne volejbalom a inými športami počas letných dní
Nedeľa 16.00 hod.
(Počas letných prázdnin stretnutia nie sú)

Besiedka

Stretnutie a vyučovanie detí Biblickým pravdám o Bohu v im bližšie zrozumiteľnej forme.
Nedeľa počas bohoslužieb (cca od 10.00 hod.)
(Počas letných prázdnin stretnutia nie sú)

Dorast

Stretávanie dorastencov pri rôznych kreatívnych aktivitách zameraných na spoznanie Boha a hlbšie poznanie Jeho slova.
Utorok 17.00 hod.
(Počas letných prázdnin stretnutia nie sú)

Tábory

Niekoľkokrát do roka (ako nám to okolnosti dovoľujú) zvykneme organizovať kresťanské tábory a víkendovky pre deti, dorast, mládež.
O čase a mieste zvykneme vopred informovať.

Dobrá správa

Dokonale svätý a spravodlivý Boha stvoril nás, ľudí, na svoj obraz. Hriech však spôsobil radikálne odlúčenie ľudstva od Boha, pretože vo svojej prirodzenosti sme sa ako ľudia stali neschopnými odrážať Boží charakter, a tým pádom, sme v otvorenej vzbure voči Jeho charakteru a Jeho svätosti. Toto nás vedie k otázke: Je možné, aby hriešny človek mohol byť nejakým spôsobom zmierený s dokonale svätým a spravodlivým Bohom? Odpoveďou je dobrá správa (evanjelium) Ježiša Krista o ktorej sa môžeš dozvedieť viac kliknutím na "ZISTI VIAC"

Kontaktujte nás

Poštová 55/A
Bernolákovo

bernolakovo@baptist.sk

T-mobile: +421 904 234 172
(kazateľ zboru
ThDr.Darko Kraljik)

SLEDUJTE NÁS:

Prihláste sa na odber našich e-mailových oznamov: