Vitajte!

Príďte nás navštíviť! Hlavné bohoslužby sú každú nedeľu o 9.30 h.

 

Dorastový tábor - leto 2019

 

Od 31.7. do 4.8.2019 chystáme letný pobytový dorastový tábor v centre Berea v Modre-Harmónii. Téma tohtoročného tábora je “V zajatí”. Vžijeme sa do situácie Izraela, ktorý bol odvedený do Babylonu, kde si Boh mocne použil proroka Daniela.
Prihlasuje sa online do 21.7.2019


„Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.
Zjavenie 22:11-12Zborový verš na rok 2019