16. storočie
Svet
Prvé zmienky o Baptistoch

Dejiny baptistickej cirkvi siahajú do obdobia reformácie ku reformačnému prúdu Anabaptistov (u nás známi ako Habáni). Patríme teda do prúdu reformačnej, či protestantskej cirkvi.

1609
Holandsko

Prvý baptistický zbor, ktorý bol v modernom slova zmysle založený v Amsterdame. 

1611
Anglicko

Ďalší baptistický zbor založený v Londýne.

1876
Slovensko
Spiš

Prvý baptistický zbor založený na Slovensku, konkrétne na Spiši, medzi nemecky hovoriacim obyvateľstvom. 

1882
Liptov

Vzniká ďalší baptistický zbor na Liptove, konkrétne vo Vavrišove. Dôrazy baptistického hnutia sem priniesli Slováci pracujúci v okolí Budapešti. Prvý krst, tých, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, sa konal 13. apríla v rieke Váh vo Vrbici pri Lipt.sv.Mikuláši. Zhromaždenia sa konali pravidelne v drevenej izbe u Orechov, ktorá sa stala dočasne aj baptistickou modlitebňou.

1921
Bernolákovo
Bernolákovo

Začiatky nášho cirkevného zborového spoločenstva sú historicky späté so založením detského domova a sirotinca Rodina. Táto sociálna služba bola spojená aj s misijnou službou zvestovania evanjelia o spáse v Ježišovi Kristovi.

1924 - súčasnosť
Bernolákovo - zbor

Veriaci v Pána Ježiša Krista sa začali pravidelne stretávať a 13. VII. 1924 mali I. Zborovú hodinu. Od tej doby je náš cirkevný zbor súčasťou tejto obce.

Info
Viac info

V prípade záujmu bližšie informácie nájdete na stránke https://baptist.sk/o-nas/historia-baptistov