Financovanie zboru

Zbor financuje svoju prevádzku z vlastných zdrojov – preto má svoju vlastnú právnu subjektivitu (má pridelené IČO: 31800815). Na zabezpečenie financovanie sa vykonávajú dobrovoľné zbierky počas hlavných bohoslužieb.

Zbierky a dary sa používajú na tieto hlavné oblasti:

 • mzdu kazateľa
 • misijné aktivity a rôzne projekty
 • réžia zboru (energie)
 • stavebné účely (opravy a údržba zborovej budovy a areálu)

Členovia zboru platia aj príspevok na celocirkevných a projektových pracovníkov.

Dary a príspevky je tiež možné poskytnúť aj bankovým prevodom na účet
SK65 1100 0000 0026 2085 6108 (Tatra banka a.s.)

V prípade, že chcete prispieť na konkrétny účel, použite nasledovný variabilný symbol, prípadne dajte informáciu do referencie pre platiteľa:

 • 1111 – dar na mzdu kazateľa zboru
 • 2222 – príspevok na misiu.
 • 2240 – príspevok na misiu pre T. Kováča
 • 3000 – príspevok na stavebnú zbierku (nové zborové priestory)
 • 3333 – príspevok na réžiu zboru
 • 4000 – predplatné časopisu Rozsievač (26€/ks na rok 2024) do poznámky uviesť za koho je platba
 • 4444 – príspevok na celocirkevných pracovníkov a prevádzku Rady (PPR) BJB v SR (25€ na člena pre rok 2024) – do poznámky uveďte za koho je platba
 • 5555 – zbierka na pomoc Ukrajine

V prípade daru v hotovosti na konkrétny účel na bohoslužbách je možné použiť obálku s uvedením účelu daru.