Vytlačiť

Chceme, aby do nášho zboru prichádzali deti s radosťou. Každú nedeľu po úvodnej časti bohoslužieb sa môžu pripojiť k jednej z dvoch skupín detí nedeľnej školy:

Skupiny sa stretávajú v pekne a funkčne zariadených klubovniach.

Pod vedením skúsených učiteliek sa zaujímavým a tvorivým spôsobom dozvedajú biblické pravdy dôležité pre ich život. Tu môžu osobne spoznať Boha a duchovne rásť. 

Okrem biblického rozprávania sa deti môžu zapojiť do spevu piesní, hier, súťaží či výroby ručnej práce.

Každú nedeľu od 10.00 do 11.00 hod. sa tešíme na vás, deti!