Stretávame sa každú nedeľu od 9.30 do 11.00 hod. v zborovej budove na Poštovej 55 v Bernolákove.

  • Tu spolu oslavujeme Boha našimi piesňami, modlitbami a kázňou.
  • Pripomíname si dôležitosť toho, čo pre nás Boh urobil v Ježišovi Kristovi, ktorý nás svojou smrťou na kríži zachránil od nášho hriechu.
  • Skúmame Božie slovo, aby sme vedeli, ako máme žiť, aby sme robili Bohu radosť.
  • Modlíme sa za vyriešenie našich problémov, problémov našich susedov, priateľov a známych, tiež problémov v spoločnosti. 

 

Orientačný priebeh našej bohoslužby:

9.30 hod. - oznamy a pozdravy
9.35 hod. - spoločná pieseň a krátky úvod k modlitbám, spoločné modlitby
10.00 hod. - spoločná pieseň a dobrovoľná finančná zbierka na potreby zboru
10.15 hod. - kázeň (výklad Božieho slova - čo o danej téme hovorí Biblia a čo to pre mňa konkrétne znamená)
11.00 hod. - záverečná spoločná pieseň

Naše stretnutia sú verejné a ste na nich srdečne vítaní!