Dorastový klub je miesto, kde sa stretávajú mladí dospievajúci vo veku od 11 do 15 rokov.

Na svojich pravidelných stretnutiach sa rozprávajú o Bohu a o svojich každodených radostiach i starostiach. Nechýba čas na piesne, v ktorých chvália Boha; na hry, pri ktorých sa môže prejaviť ich temperament.


Chceme, aby títo dorastenci rástli v poznaní Boha a učili sa Mu slúžiť.

Dorastenci sa stretávajú počas školského roka v klubovni na Poštovej 55 každú nedeľu od 17.00 do 18.00 hod.