Boli sme stvorení na obraz Boží. Ale hriech (v pôvodnom význame minutie cieľa) spôsobil, že človek prirodzene nie je odrazom Božieho charakteru a slávy.
Veríme, že človek cez Ježiša Krista môže vidieť Božiu slávu a premieňať sa na Boží obraz.
K tomu slúžia aj naše spoločné stretnutia.

Na hlavných bohoslužbách sa chceme stretnúť všetci, aby sme spolu mohli spolu oslavovať Boha a počúvať Jeho slovo. Na stretnutiach v malých skupinách sa snažíme efektívne reagovať na potreby jednotlivcov.