Záznamy kázní z našich hlavných bohoslužieb môžete nájsť na stránke www.zaznamy.sk.

Video záznamy z online bohoslužieb:

BJB Bernolákovo YouTube kanál