Pre činnosť zboru je normou Biblia, ktorú ako celok (Stará zmluva aj Nová zmluva) zbor považuje za Bohom inšpirované, a preto neomylné a pravdivé Božie Slovo. Nová zmluva je pre zbor a jeho členov vrcholnou autoritou v každej oblasti života (osobný život, manželstvo, rodina, cirkev, spoločnosť, zamestnanie, podnikanie, atď.).