Vznik zboru

Baptistické hnutie vzniklo pred 400 rokmi v Amsterdame v Holandsku na základe duchovného prebudenia v Anglicku.

Napriek svojej mierumilovnosti a úprimnosti života a vyznávaní výlučne zásad, ktoré priamo vyplývajú z Biblie, boli naši predchodcovia často prenasledovaní a mnohí z nich museli utiecť do Ameriky. Odtiaľ sa toto hnutie vrátilo do Európy v polovici 19. storočia a rozšírilo sa po celej Európe.

Prvý sirotinecNa Slovensku sa prvé baptistické cirkevné zbory vytvorili koncom 19. storočia na Spiši medzi nemecky hovoriacim obyvateľstvom a na Liptove, kam dôrazy baptistického hnutia priniesli Slováci, ktorí pracovali v okolí Budapešti.

V Bernolákove (Čeklísi) sa naša práca baptistov začala založením detského domova v roku 1921. Boli v ňom umiestňované siroty, ktoré zanechala 1. svetová vojna a neskôr aj hospodárska kríza. Kruh našich veriacich sa rozširoval z radov občanov Čeklísa.Nový sirotinec

Zbor v Čeklísi musel čeliť protivenstvám a pokusom o vyvlastňovanie počas maďarskej okupácie v čase 2. svetovej vojny, vojnového Slovenského štátu, po skončení vojny a nakoniec väčšinu majetku, ktorý slúžil hlavne na podporu činnosti detského domova, vyvlastnila komunistická vláda v päťdesiatych rokoch minulého storočia.

 

Viac informácií o Bratskej jednote baptistov nájdete na www.baptist.sk.