Vytlačiť

Financovanie zboru

Zbor financuje svoju prevádzku z vlastných zdrojov – preto má svoju vlastnú právnu subjektivitu (má pridelené IČO). Na zabezpečenie financovania sa  vykonávajú dobrovoľné zbierky počas hlavných bohoslužieb.

Zbierky a dary sa používajú na tieto hlavné oblasti:

Členovia zboru platia aj príspevok na celocirkvených a projektových pracovníkov.

Dary a príspevky je tiež možné poskytnúť aj bankovým prevodom na účet SK65 1100 0000 0026 2085 6108 (Tatra banka a.s.).

V prípade, že chcete prispieť na konkrétny účel, použite nasledovný variabilný symbol, prípadne dajte informáciu do referencie pre platiteľa

 V prípade daru v hotovosti na konkrétny účel na bohoslužbách je možné použiť obálku s uvedením účelu daru.