Financovanie zboru

Zbor financuje svoju prevádzku z vlastných zdrojov – preto má svoju vlastnú právnu subjektivitu (má pridelené IČO). Na zabezpečenie financovania sa vykonávajú dobrovoľné zbierky počas hlavných bohoslužieb.

Zbierky a dary sa používajú na tieto hlavné oblasti:

 • mzdu kazateľa zboru
 • misijné aktivity a rôzne projekty
 • réžia zboru (energie)
 • stavebné účely (opravy a údržba zborovej budovy a areálu)

Členovia zboru platia aj príspevok na celocirkevných a projektových pracovníkov.

Dary a príspevky je tiež možné poskytnúť aj bankovým prevodom na účet SK65 1100 0000 0026 2085 6108 (Tatra banka a.s.).

V prípade, že chcete prispieť na konkrétny účel, použite nasledovný variabilný symbol, prípadne dajte informáciu do referencie pre platiteľa

 • 1111 - dar na mzdu kazateľa zboru
 • 2222 - príspevok na misiu
 • 2240 - Príspevok pre T. Kováča
 • 3000 - príspevok na stavebnú zbierku (nové zborové priestory)
 • 3333 - príspevok réžiu zboru
 • 4000 - predplatné časopisu Rozsievač na rok 2023 (26 €)
 • 4444 - príspevok na celocirkevných pracovníkov a prevádzku Rady (PPR) BJB v SR (37€ na člena pre rok 2022 resp. 25€ na člena pre rok 2023) - do poznámky uveďte za koho je platba
 • 5555 - zbierka na pomoc Ukrajine

V prípade daru v hotovosti na konkrétny účel na bohoslužbách je možné použiť obálku s uvedením účelu daru.

 

Dar na mzdu kazatela Dar na prevadzku Cirkevneho zboru

 

 Misia podpora pre T. Kováča PPR 2022 

 

Rozsievač 2023 Stavebné zbierky

 

PPR 2022