Financovanie zboru

Zbor financuje svoju prevádzku z vlastných zdrojov – preto má svoju vlastnú právnu subjektivitu (má pridelené IČO). Na zabezpečenie financovania sa  vykonávajú dobrovoľné zbierky počas hlavných bohoslužieb.

Zbierky a dary sa používajú na tieto hlavné oblasti:

  • mzdu kazateľa zboru
  • misijné aktivity a rôzne projekty
  • réžia zboru (energie)
  • stavebné účely (opravy a údržba zborovej budovy a areálu)

Členovia zboru platia aj príspevok na celocirkvených a projektových pracovníkov.

Dary a príspevky je tiež možné poskytnúť aj bankovým prevodom na účet SK65 1100 0000 0026 2085 6108 (Tatra banka a.s.).

V prípade, že chcete prispieť na konkrétny účel, použite nasledovný variabilný symbol, prípadne dajte informáciu do referencie pre platiteľa

  • 1111 - dar na mzdu kazateľa zboru
  • 2222 - príspevok na misiu
  • 3333 - príspevok réžiu zboru
  • 4000 - predplatné časopisu Rozsievač (21€ za ks pre rok 2021) - do poznámky uveďte za koho je platba
  • 4444 - príspevok na celocirkevných pracovníkov a prevádzku Rady BJB v SR (35€ na člena pre rok 2021) - do poznámky uveďte za koho je platba

 V prípade daru v hotovosti na konkrétny účel na bohoslužbách je možné použiť obálku s uvedením účelu daru.

 

Dar na mzdu kazatela Dar na prevadzku Cirkevneho zboru

PPR 2021 Rozsievac2021