Čomu veríme

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3,16

Sme evanjelikálni kresťania, svoje životy a vyznanie staviame výhradne na základe Biblie – Božieho Slova.

O Biblii veríme, že Boh, ktorý stvoril tento svet a všetkých nás, sa cez ňu chce prihovoriť každému človeku.

Veríme, že Ježiš Kristus je Boží Syn a dobrovoľne mu podriaďujeme svoje životy.

K nasledovaniu Ježiša Krista pozývame všetkých ľudí okolo nás.

On zmenil naše životy a chce zmeniť život každého človeka, ktorý ho ešte nepozná.